Ett kul & hållbart sätt att önska en present

Låt dina gäster lägga ihop till en drömpresent

Ett kul & hållbart
sätt att önska
en present

Låt dina gäster lägga ihop till en drömpresent

Så här funkar det

Skapa en inbjudan
Börja här

Skapa en inbjudan
Börja här

Bjud in gäster enkelt
via sms, epost eller länk

Ta emot pengar via Swish
och köp en gemensam present

När många ger tillsammans
kan man köpa en bättre present

VAD FÅR DU HELST?

1 dag på tivoli 15 leksaker
1 spelkonsol 15 plastleksaker
1 kickbike 10 kramdjur
1 par trådlösa hörlurar 100 plastbitar

Fler fördelar

Spara tid

Det går kalassnabbt att skapa en inbjudan och ännu snabbare för gästerna att swisha sina presenter. Din och andras tid är värdefull!

Bättre för miljön

Med GeTillsammans hjälper alla till att motverka ett slit-o-släng samhälle och överkonsumtion – till fördel för hållbarhet och miljön!

Mer glädje

Att få en present som betyder något är fantastiskt. Att ge en present som verkligen uppskattas känns meningsfullt. När alla kommer tillsammans kan vi skapa mer glädje!

Hör våra värdar berätta
om sina upplevelser

Veronika, mamma till 3 barn

”Färre prylar, mer glädje”

Annika, mamma till 3 barn

”Glada barn, en glad miljö och en drömpresent”

Ola, pappa till 3 barn

”Snabbt och smidigt, mer tid till annat”

Ingen fest just nu?

Om GeTillsammans

Möt grundarna

Vi är tre grundare från två familjer som själva har barn i åldrarna 3-15 och vet hur stressigt det kan vara att ordna kalas och köpa presenter. Vårt engagemang för hållbar utveckling ledde till att vi startade GeTillsammans.

Vi i siffror

1.500+

Antal användare
sedan start

185.000+

Pengar (kr) till
bättre presenter

2.500+

Sparade kg CO2 från
onödiga inköpsresor

Hitta oss på sociala medier

@getillsammans

Följ oss

GeTillsammans
i pressen:


– Ett bättre sätt att ge
   och få presenter

Frågor

Kontakt

info@getillsammans.se

Varför GeTillsammans?

De flesta presenter som utväxlas i samband med barnkalas och andra högtider blir nästan aldrig bra. Det är svårt att träffa rätt, speciellt med den begränsade summa som individuellt givande innebär. Synd tycker vi eftersom detta resulterar i ett stort slöseri med pengar, resurser och spilld tid.

GeTillsammans erbjuder ett digitalt verktyg som ser till att den som har något att fira får en större och bättre present som hen verkligen vill ha, samtidigt som gästerna sparar tid och bidrar till en bättre miljö.

Grundtanken med GeTillsammans är precis som det låter. Genom att ge tillsammans kan vi nu få ihop till en fantastisk present som verkligen uppskattas och används av den som ska firas. Tillsammans är vi starka.

Tänk dig att kunna få en ny cykel eller en Xbox av klasskompisarna istället för 20 billiga plastleksaker…eller en drömresa till New York istället för en massa dyra blommor och dekorationsattiraljer till huset när du fyller 50!

Detta hade aldrig varit möjligt utan gemensamt givande. Och framför allt, vi gör slut på den slösaktiga gåvoprocessen. Dessutom sparar gästerna en massa tid och bidrar till en bättre miljö genom att slippa köra omkring och leta efter den rätta presenten som många gånger ändå bara blir fel.

 

För tillfället kan inbjudningar via SMS endast skickas ut från en mobil enhet med SIM kort. För att använda denna funktion, logga in på www.getillsammans.se med din mobila enhet och skicka inbjudan från gästlistan.

Användarvillkor för GeTillsammans hemsida och tjänster

(Uppdaterat 2018-09-19)

Först och främst, välkommen till GeTillsammans.se! Tillsammans med våra användare hoppas vi kunna förbättra dagens slösaktiga gåvoprocess, spara tid och samtidigt slå ett slag för miljön.

GeTillsammans Sverige AB (“GT”), med organisationsnummer 559157-5880, tillhandahåller en digital plattform med anslutna webbadresser och applikationer (tillsammans kallad ”Hemsidan”) vars tjänster (”Tjänsterna”) värdar (”Värdarna”) av bjudningar, efter att ha registrerat sig på Hemsidan, använder sig av för att bl.a. skapa gästlistor, bjuda in gäster (”Gästerna”), önska sig och samla in presentpengar till en verkligt bra present. Genom Tjänsterna kan Värdarna också skicka tackmeddelanden, bilder, m.m. till sina Gäster (tillsammans “Användarna”) efter bjudningen är över.

Före användning och nyttjande av Hemsidan och Tjänsterna behöver Användarna acceptera de användarvillkor (”Villkoren”) som utgör ett avtal mellan Användarna och GT avseende användning av Hemsidan och Tjänsterna. Acceptans av Villkoren innebär också att Användarna godkänner GTs personuppgiftspolicy och eventuella Cookies. Om Användarna ej accepterar Villkoren har Användarna inga rättigheter att tillträda eller nyttja Hemsidan eller Tjänsterna.

Villkoren för användning av Hemsidan och Tjänsterna är juridiskt bindande och regleras i punkterna nedan, vare sig Användarna är registrerade användare eller endast surfar på Hemsidan.

 

1. Användning av Hemsidan och Tjänsterna
 • För att få tillgång till Hemsidan behöver Användarna registrera sig och lämna vissa personuppgifter. Användarna ansvarar för och garanterar GT att lämnade uppgifter är fullständiga, korrekta, sanningsenliga och uppdaterade. Om lämnade personuppgifter ändras är det Användarens skyldighet att uppdatera dessa på Hemsidan.
 • GT utför inga kontroller eller granskningar av Användarnas identitet och kan därför ej verifiera identitetens äkthet på de fysiska eller juridiska personer som registrerat sig på Hemsidan. I fall Gäster får inbjudningar via GT från en Värd som ej känns igen bör Gästerna vidta försiktighetsåtgärder och själv verifiera identiteten på denna Värd.
 • Användarna måste under alla omständigheter ansvara och hålla hemligt det lösenord som används i samband med inloggning på Hemsidan. Om lösenord eller annan säkerhetsinformation används av obehörig part annan än Användaren måste Användaren omedelbart rapportera detta till GT. GT ansvarar ej för skador eller förluster som uppkommit genom obehörigt tillträde och användning av Hemsidan.
 • Användarna godkänner att personliga inloggningsuppgifter såsom lösenord är personliga och får ej lånas ut, ges bort eller överlåtas till annan person. Som inloggad på Hemsidan ansvarar Användarna själva för sina aktiviteter och handlingar, vare sig dessa har blivit godkända av respektive Användare eller ej.
 • Användarna godkänner och intygar att Hemsidan och Tjänsterna ej kommer att nyttjas på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning eller i syften som ej är förenliga med GTs grundkoncept, anda och affärsidé. Användare får ej t.ex.:

– avsiktligt förvränga eller förvanska sin egen identitet eller på annat sätt utge sig för att vara någon annan än sig själv;
– vilseleda andra Användare genom att använda missvisande eller falsk information;
– i kommunikation med andra Användare använda sig av ett språk som motsätter sig GTs värderingar och goda andemening såsom uttryck av hat, diskriminering, ärekränkning, våld, mobbning eller andra former av trakasserier eller kriminella handlingar som riskerar vålla skada;
– annonsera, marknadsföra eller på annat sätt kommersialisera sina egna intressen.

 • Användare som är yngre än 18 år behöver samtycke från målsman eller förmyndare för att använda Hemsidan och dess Tjänster. GT har ingen möjlighet att kontrollera åldern på registrerade Användare.
 • Användarna förbinder sig att ej använda robotar, spindlar eller andra automatiska verktyg, datautvinningsverktyg eller liknande verktyg som kan skada Hemsidan.
 • Användare förbinder sig vidare att ej använda Hemsidan för att utvinna personlig information om andra Användare för andra anledningar än Hemsidans och Tjänsternas syfte.
 • Användarna tillkännager och accepterar personligt ansvar för överträdelser i samband med otillbörligt användande av Hemsidan och Tjänsterna enligt ovan och kan komma att utkrävas skadestånd för eventuella förluster eller skador som åsamkats, inklusive eventuella juridiska kostnader.
2. Användarinnehåll på Hemsidan
 • Användare kan använda Hemsidan och Tjänsterna och ladda upp, lagra och skicka texter, röstmeddelanden, bilder, videor och annat grafiskt material (”Användarmaterialet”) och är personligt ansvariga för detta material, inklusive dess juridiska och etiska lämplighet.
 • Användare behöver tillse att Användarmaterialet ej bryter mot existerande upphovsrätter, varumärkesskydd eller i övrig bemärkelse svensk lag. Vidare tillåts inget Användarmaterial som strider mot GTs värderingar och goda anda såsom uttryck av hat, diskriminering, mobbning, pornografi eller andra former av trakasserier som kan riskera vålla skada.
 • Innehåll på Hemsidan som tillhandahållits av Användare skall inte anses som vägledande, rådgivande eller på andra sätt tillförlitlig för andra Användare. GT är därför ej ansvarig för händelser eller situationer där tillit till sådant Användarmaterial uppkommit.
 • GT granskar ej Användarmaterialet på Hemsidan men äger rätten att göra så och godtyckligt göra ändringar, ta bort eller på annat sätt modifiera Användarmaterialet utan att meddela Användarna.
 • Genom att göra tillgängligt Användarmaterialet på Hemsidan ger Användarna GT rättigheten att publicera Användarmaterialet utan royalties eller andra kostnader, samt ger GT rätten att använda materialet villkorslöst med syfte att kunna förbättra sin Hemsida eller utföra och förbättra sina Tjänster.
 • Värdar kommer att lägga upp kontaktinformation tillhörande Gäster på Hemsidan för att kunna skicka ut inbjudningar. Värden ansvarar själv för att upplagd kontaktinformation är korrekt och tillkännager att dessa personuppgifter är lämnade och sparade på Hemsidan av Värden som Värdens data. För att ändra eller ta bort sparade kontaktuppgifter måste således Gästerna kontakta Värden direkt.
3. Ansvar för förfarande och handläggning av gåvoprocessen

I inbjudningar skickade till Gästerna kan Värden klargöra vilken present hen önskar sig och be Gästerna om individuella monetära bidrag med syftet att köpa en gemensam present. I denna process skall Värden:

 • Själv ansvara för insamlingen av Gästernas bidrag till önskad present och har full bestämmelserätt över hur insamlade pengar från Gästerna spenderas. Eftersom GT ej har insyn i eller kan kontrollera Värdens presentinköp kan GT ej heller garantera att det pris som publiceras eller den present som köps av Värden överensstämmer med vad Värden har publicerat på Hemsidan eller dess Tjänster;
 • lämna ut sitt telefonnummer dit Gästerna kan, under förutsättning att de väljer att delta i insamlingen, Swisha sina egenbestämda bidrag till Värden. Det är helt och hållet Användarnas ansvar att korrekt telefonnummer och belopp tillhandahålls, används och skickas i relation till de transaktioner som uppstår mellan Värdar och Gäster. GT skall därför hållas ansvars- och skadefri från eventuella dispyter eller tvister mellan Användarna;
 • kunna använda Hemsidan för att skapa sig en ungefärlig uppfattning om hur mycket pengar som bidragits av Gästerna. Det insamlade belopp som visas på Hemsidan är endast indikativt och överensstämmer ej nödvändigtvis med faktiskt insamlat belopp eftersom det indikativa belopp som visas på Hemsidan baseras på egeninlämnade uppgifter från Gästen och inte på det/de belopp som faktiskt har överförts till Värden. Därför skall Värden inför ett presentköp alltid vara noga med att räkna ihop totalbeloppet av inkomna Swishar för att få en så rättvis bild som möjligt av de finansiella förutsättningarna. Det är Värdens ansvar att förstå, bevaka och kontrollera eventuella diskrepanser mellan dessa belopp.
4. Immateriella rättigheter
 • Hemsidan kan innehålla varumärken, logotyper, copyright, mjukvara, domännamn och annat registrerat eller icke registrerat material vars rättigheter ägs och förvaltas av GT. Användarna intygar att de ej kommer att stjäla, ändra, kopiera, eller återpublicera innehåll från Hemsidan och Tjänsterna eller söka förändra eller förhindra dess utseende och funktionalitet.
 • Användare förbinder sig vidare att använda hela eller delar av Hemsidan och Tjänsterna endast för personligt bruk och inte för kommersiella syften utan skriftligt medgivande från GT. Engångskopior av viktig information avseende inbjudningar och presenter får dock laddas ner, sparas eller skrivas ut utan medgivande från GT.
5. Personuppgifter och cookies
 • GT ansvarar för de personuppgifter Användaren lämnar vid registrering för tillgång till Tjänsterna, ifyllnad av formulär för att skapa en bjudning och vid utskick av OSA. GT ansvarar dock ej för personuppgifter tillhörande Gäster som Värden lägger upp och lagrar på Hemsidan för varje enskild bjudning.
 • Policy för behandling av personuppgifter ingår i GTs Integritetspolicy, vars acceptans ingår i Villkoren för användandet av Hemsidan och Tjänsterna.
 • GT kan även komma att använda cookies och andra spårningstekniker för att förbättra Användarnas upplevelse av GT. För mer information om GTs cookie policy, klicka här. Acceptans av denna policy ingår i Villkoren för användandet av Hemsidan och Tjänsterna.
6. GTs ansvar
 • GT tillhandahåller Hemsidan och Tjänsterna i befintligt skick och garanterar ej att publicerad information är rätt, riktig, giltig, lämplig, fullständig eller tidsenlig.
 • GT håller sig helt ansvarsfri i förhållande till samtligt Användarmaterial och kommunikation mellan Användare på Hemsidan och Tjänsterna. GT gör heller inga åtaganden gällande funktionaliteten av Hemsidan och Tjänsterna eller användningen därav.
 • Användarna bekräftar att de avstår från allt anspråk gentemot GT och dess anställda vid direkt eller indirekt skada eller förlust till följd av eller relaterat till innehållet på och användandet av Hemsidan och dess Tjänster.
 • GT avsäger sig ansvar för förluster eller skador från virus eller andra skadliga teknologiska material på Användares datorer, program, data eller annan utrustning som uppstått på grund av Hemsidan eller dess Tjänster.
 • I det fall Hemsidan skulle bli otillgänglig eller på annat sätt obrukbar ställs GT fri från ansvar inför Användarna. GT förbehåller sig också rätten att när som helst kunna stänga ner Hemsidan för underhåll eller på grund av andra skäl som gör Hemsidan eller Tjänsterna obrukbara.
 • GT ansvarar ej för dispyter, tvister eller andra missförhållanden mellan Värdar och Gäster eller andra parter vad gäller användandet av Hemsidan och dess Tjänster. Eventuella tvister löses direkt mellan inblandade parter.
 • I vissa fall kan det förekomma länkar på Hemsidan som tar Användare till webbadresser tillhörande andra parter än GT. Om Användarna använder dessa länkar skall Användarna vara införstådda med att de lämnar GTs Hemsida och att Villkoren ej längre gäller. GT har ej granskat eller kontrollerat innehållet på dessa utomstående webbadresser och håller sig därmed fri från ansvar eller skuld för dess innehåll.
7. Giltighet och uppsägning
 • GT äger rätt att, under alla omständigheter och utan att tillfråga Användarna, godtyckligt och utan särskilda skäl, inklusive misstanke om att detta avtal mellan Användarna och GT i någon mån har brutits, utesluta eller frånta Användarnas rätt att nyttja Hemsidan och Tjänsterna.
 • I de fall GT har fråntagit en Användares tillgång till Hemsidan är samme Användare ej tillåten att återregistrera sig på Hemsidan eller på annat sätt försöka få tillgång till Hemsidan.
8. Ändringar i Villkoren
 • GT förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Det är Användarnas ansvar att från tid till annan hålla sig uppdaterad med vilka Villkor som gäller för närvarande. En Användares fortsatta bruk av Hemsidan och Tjänsterna efter att ändringar i Villkoren blivit gjorda utgör en acceptans av ändringarna. Om ändringar ej accepteras av en Användare bör denne snarat upphöra användningen av Hemsidan och dess Tjänster.
9. Juridisk tillämpning och kontakt

Ovanstående Villkor tillämpas under svensk lag. Eventuella frågor om dessa Villkor eller tvister skickas till:

GeTillsammans Sverige AB
Gamla Rekekroken 7
26392 Jonstorp
Epost: info@getillsammans.se

Bra att veta om gästlistan

1. Lägg till dina gäster i gästlistan

Tips: Du kan alltid lägga till fler gäster, även efter du har skickat ut inbjudan.

2. Bjud in dina gäster
– via epost individuellt eller alla på en gång.
– via SMS, använd din mobila enhet för denna funktion.
– via utskrift av förenklad inbjudan om du t.ex. saknar kontaktinformation.

Tips: Om du redan skickat ut din inbjudan till alla men vill lägga till en ny gäst och skicka igen, använd individuell inbjudan.

3. Håll koll på dina gäster och lycka till med din bjudning!

– Få summering av alla gäster i rutan till höger.
– Få individuell gäststatus i gästlistan.
– Läs meddelande från gäster.
– Visa och ändra gästinformation.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål. Läs mer